STARTKomunikaty i nowości na stronie
2020-05-01

Ze względu przedłużający się epidemiczny i powolne / ostrożne rozluźniane ograniczeń w funkcjonowaniu szpitali zalecane przez zarówno Władze PTK jak i MZ oraz dyrektorów szpitali nieco modyfikujemy zasady przyjęć pacjentów do zabiegów mniej pilnych czyli takich, którzy nie powinni czekać „do końca epidemii” (bo nie wiemy kiedy on nastąpi). Można pacjentów zgłaszać; przyjęcia są możliwe aczkolwiek z nieuchronnymi utrudnieniami.
Pacjent z aktualnym ujemnym testem na COVID-19 przyjmowani są w trybie normalnym, w przeddzień zabiegu. Pacjenci nie posiadający tego testu mogą mieć wykonane badanie w warunkach „przedszpitalnych” jednak będą musieli realnie poczekać dwie doby (albo wrócą do domu albo spędzą czas w najbliższym hoteliku, które mają być otwarte).
Pacjentów zgłaszanych jako „niepilnych” (którzy mogą bez obaw czekać ponad np. około pół roku lub dłużej nadal będę wpisywał na listę „kolejkową” wg kolejności zgłoszeń, potwierdzając odbiór zgłoszenia jednak tym razem bez podania daty przyjęcia (powolnie narastające nieprawidłowości działania elektrody u niezależnych pacjentów, wskazane rozbudowy układów z wymianą elektrod itp.). W dniu odwołania stanu epidemicznego i rozpoczęciu normalnej działalności Szpitali rozpiszę Pacjentów na kolejne dni operacyjne i powiadomię i Lekarzy Kierujących i Pacjentów (których nr telefonów i adresy e-mailowe będą podane w zgłoszeniu). Sytuacja chwilowo trudna, trzeba się do niej dostosować.
Więcej>>>

2020-03-14

Szanowni Państwo, ze względu na stan epidemiczny i ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu szpitali przez długie tygodnie a może miesiące zawieszeniu ulegają wszystkie kolejki do wykonywanych przeze mnie planowych zabiegów z dziedziny elektroterapii. Zarówno w Zamościu, Lublinie jak i Radomiu w miarę na bieżąco wykonywane będą wszystkie zabiegi rzeczywiście pilne (każdy rodzaj infekcji układu PM/ICD/CRT, dysfunkcje elektrod zagrażające życiu pacjenta). Zgłoszenia pilnych przypadków przyjmuję normalnie, natychmiast podając termin przyjęcia. Przyjmujemy nadal również zgłoszenia pacjentów do zabiegów planowych, wpisując pacjentów na listę „kolejkową” wg kolejności zgłoszeń, potwierdzając odbiór zgłoszenia jednak tym razem bez podania daty przyjęcia (powolnie narastające nieprawidłowości działania elektrody u niezależnych pacjentów, wskazane rozbudowy układów z wymianą elektrod itp.). W dniu odwołania stanu epidemicznego i rozpoczęciu normalnej działalności Szpitali rozpiszę Pacjentów na kolejne dni operacyjne i powiadomię i Lekarzy Kierujących i Pacjentów (których nr telefonów i adresy e-mailowe będą podane w zgłoszeniu). Sytuacja chwilowo trudna, trzeba się do niej dostosować. Więcej>>>

2020-02-01

Komentarz: Niestety nie było sposobności by okazje te uczcić okolicznościową konferencją i zaprezentować uzyskane wyniki. Wraz z przeniesieniem wykonywania zabiegów TLE z Lublina do Zamościa to jest od 2015-06-30 i później częściowo do Radomia – zmienił się zasadniczo model organizacyjny procedur (sala hybrydowa, zabiegi w znieczuleniu ogólnym, monitorowane ciśnienie tętnicze i monitorowanie zabiegu przy pomocy TLE, Kardiochirurg obecny przy zabiegu jako współoperator). Usuwamy rocznie elektrody u około 250 -260 chorych (stanowiąc największy pod tym względem Ośrodek TLE na Świecie). Wbrew oczekiwaniom usuwamy coraz starsze elektrody (głównie w Zamościu) co skutkuje nieco wyższym odsetkiem dużych powikłań. Natomiast trzymanie rygoru pełnych zasad bezpieczeństwa spowodowało że nie było wśród 1000 zabiegów w Zamościu i 100 w Radomiu zgonów procedurozależnych.
 
Nie udało się: Ze względów organizacyjnych w 2019 roku nie udało nam się zorganizować dorocznej Konferencji Powikłania Elektroterapii. W czerwcu 2019 nie udało się znaleźć terminu odpowiadającego Wszystkim Organizatorom (i potężna konkurencja innych eventów). Panowaliśmy jesień, ale 11 10 2919 roku Szpital Zamojski JPII obchodził bardzo uroczyście 25-lecie istnienia i nie było chęci i możliwości organizacji dwóch dużych eventów w jednym miesiącu a łączenie eventów też nie miało sensu.
 
Ambitne plany: Wstępnie nadal planujemy zorganizowanie "Elektroterapia odmieniana przez trudne przypadki" 16-18.10.2020. Kazimierz Dolny (hotel wstępnie zarezerwowany), ale obawiamy się lawiny konferencji wiosennych przeniesionych na jesień). Wielodyscyplinarne warsztaty praktycznej prewencji, diagnostyki, leczenia powikłań i doświadczeń z trudnych zabiegów w ablacji i stymulacji serca. Tym razem konferencja o charakterze warsztatów dla zawodowców z dziedziny stymulacji serca, leczenia powikłań stymulacji i ablacji. Mają to być warsztaty z prezentacjami obrazującymi jak doszło do potężnego problemy śródzabiegowego czy już nawet raczej niezwykłego powikłania i jak ten problem rozwiązano ostatecznie  WIĘCEJ>>>

2019-08-29 1000 TLE w Zamościu: Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 111,7 mies,  2,1% MC, 95,0 % procedural success, 97,9 % Clinical uccess, 0,0% zgon procedurozależny
2019-07-20 100 TEL w  Radoniu: Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 76,7 mies, zero MC, 95 % uccess, 100% Clinical uccess, 0,0% zgon procedurozależny
2019-04-25 3000 TLE w Bazie AKU (od marca 2006 r.): Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 94,8 mies, 1,80 % MC 95,6 % procedural uccess, 98,0% Clinical uccess, 0,2% zgon procedurozależny
2018-10-14 W szpitalu JPII w Zamościu wykonano 800 zabiegów TLE bez powikłań śmiertelnych (proceduro-zależnych zgonów okołooperacyjnych). >>>
2018-10-09  Jeżeli w przeciągu 24h od daty wysłania zgłoszenia pacjenta nie otrzymacie Państwo odpowiedzi sugerujemy wysłać je raz jeszcze na inny adres e-mailowy podany w bloku Zgłaszanie Pacjentów. Zwłaszcza jeżeli sprawa jest pilna. Serwery czasem wrzucają wiadomości do spamu co mocno może opóźnić otrzymanie odpowiedzi.

2018-10-05

Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów utworzyliśmy specjalną skrzynkę pocztową (z nowym adresem e-mailowym) na serwerze szpitala w Zamościu na którą można zgłaszać pacjentów do leczenia powikłań elektroterapii (szczegóły: prawy pasek – Zgłaszanie Pacjentów) >>>

2018-09-08

W Szpitalu Im JPII wmurowano uroczyście „tubę czasu” zwaną kamieniem węgielnym w fundamenty budowanego nowoczesnego budynku Zamojskiego Centrum Chorób Serca w którym zlokalizowana będzie również nowa (druga) sala hybrydowa przeznaczona tylko dla Kardiochirurgii i Kardiologii -  za dwa lala będzie można wykonywać TLE prawie codziennie (konkurencja procedur implantacji TAVI, zamykania przecieków i LAA za pomocą okluderów nie będzie znacząca). Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Zapraszamy do zapoznania się z okolicznościowym wystąpieniem Autora >>> !

2018-09-05

Wraz z wprowadzanie zasad RODO również w medycynie – pojawiło się b. wiele dowolnych interpretacji przepisów. Te nieautoryzowane interpretacje nie mają mocy obowiązującej. Jedyne obowiązujące (na dziś) zasady można znaleźć na stronach i Ministerstwa Zdrowia stronach i Ministerstwa Cyfryzacji. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi: LINK

2018-09-05

Uzupełniamy działkę Wrośnięty Cewnik Naczyniowy oraz działkę Niedrożność Żylna zamieszczając pod tymi przyciskami prezentacje Autora z ostatnich spotkań / kongresów i Konferencji

2018-07-20

Następna konferencja „Powikłania 2019” odbędzie się również w Zamościu, w podobnej choć nieco zmodyfikowanej formule. Więcej na początku 2019 r

2018-07-15

Zamieściliśmy wykłady (Autora strony) z konferencji „Powikłania Zamość 2018”. Mogą zainteresować Tych z Państwa, którym nie było dane uczestniczyć w tegorocznej konferencji zamojskiej

2018-06-18

Odbyła się  II Zamojska Konferencja "Powikłania Stymulacji". Wzięło w niej udział 110 Uczestników i 28 Wykładowców. Konferencję uznano za udaną, potrzebną i kierując się opiniami i Środowiska i Uczestników zadecydowano o potrzebie kontynuacji i spotkań i edukacji

Archiwum nowości>>>


Szanowni Państwo,

witamy na nowo otwartych stronach pt. USUWANIE ELEKTROD - stronach adresowanych nie tylko do Lekarzy implantujących urządzenia i Lekarzy kontrolujących tych pacjentów.

Adresujemy je również do wszystkich innych lekarzy, mających trudnego pacjenta z urządzeniem elektronicznym sterującym pracą serca (stymulator, defibrylator, urządzenie resynchronizujące) z podejrzeniem powikłań tej terapii oraz – do Pacjentów z problemami elektrodo-pochodnymi  zwanymi odelektrodowymi.

Czasy tak się zmieniły, że Pacjenci - bądź Ich Rodziny - poszukują informacji o rozwiązywaniu problemów związanych z układami sterującymi rytmem serca. Coraz częściej w internecie. Nie było dotychczas takich stron w języku polskim.  Man nadzieję, że strona ta spełni choć w części oczekiwania na szersze informacje dotyczące postępowania z problemami elektrod urządzeń kontrolujących prace serca.

Liczę, że odpowiedzi na e-mailowo zadawane pytania, po odpowiednim uogólnieniu,  spowodują, że w przyszłości strona jeszcze bardziej będzie spełniała oczekiwania użytkowników.

Prof. Andrzej Kutarski
 

„Motto strony UE – czy żart?” Ryzyko usunięcia porzuconej elektrody podwaja się co 3 lata. Porzucona elektroda jest niezależnym czynnikiem ryzyka infekcji układu, czynnikiem ryzyka powstawania wegetacji i niezależnym czynnikiem powikłań późniejszego TLE. Wskazania 2b (HRS 2009) są tak samo ważne jak 1 i 2a ale ze zrozumiałych względów (brak trajali) - mają inny stopień wiarygodności (Charles Byrd Rome Progr. Clin. Pac. 2010). Pacjent ma mieć tylko tyle (sprawnych) elektrod – ile potrzebuje i ani jednej więcej (Charles Byrd IDSS 1995). Ujmując brutalniej: Lekarz, decydujący o pozostawieniu nieczynnej elektrody - bierze na siebie (moralną) odpowiedzialność za następstwa tej decyzji nawet po kilkunastu latach.